Gunung Tampomas Miboga Sasakala Anu Diwariskeun Turun Temurun Nepi Ka Ayeuna

- Senin, 14 November 2022 | 21:47 WIB

TiNewss.Com - Gunung Tampomas mangrupakan salah sahiji gunung nu aya di Wewengkon Sumedang Jawa Barat

Baheula mah ieu Gunung Tampomas teh diaranan Gunung Gede.

Kacaritakeun aya hiji gunung anu ngaluarkeun sora anu ngaguruh pikakeueungeunnana, tina  puncakna kaluar haseup campur lebu anu hurung silalatuan

Ieu gunung kawas - kawas arek bitu rahayat Sumedang harita pohara rareuwaseuna, sasatoan oge tuluy lalumpatan di lamping gunung,  henteu eta hungkul aya lini anu kacida gedena disabudeureun Gunung Gede, kumaha balukarna lamun eta gunung bener bener bitu.

Baca Juga: Kiat Sukses Menghadap Tes CPNS 2022 : Pergunakan Strategi Dengan Baik

Teu kacatur saha anu jeneng ais pangampih papayung agung nagara, kanjeng raja pohara toweksana ka rahayat wedi asih sarta wijaksana atuh da can ge kalaporan, anjeunna parantos uningaeun kumaha tagiwurna rahayat.

Anjeuna teras ngemutan sangkan bisa nyalametkeun rahayatna, anjeuna teras nyepi di hiji kamar seja mujas medi neneda pituduh ti para dewa susuganan ku jalan kitu anjeuna tiasa mangadep ka hyang Tunggal dipasihan pituduh pikeun nyalametkeun rahayatna

Kucengeng cengengna nu mangadep, maksad kanjeng raja tinekanan.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok di 3 Pasar Tradisional Sumedang, per 14 November 2022

Dina hiji wengi kanjeng raja kasumpingan hiji aki- aki anu nganggo anggoan bodas sasauran anca pisan

"Putu eyang anu kasep,eyang geus terang kabingung hidep, eyang hayang mantuan pikeun nyalametkeun rahayat hidep, eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan Putra Dalem anu dijieuna tinu emas, poma hidep ulah ngoretkeun, tah sakitu bae ti eyang " sabada sasauran kitu eta aki - aki les bae leungit tina impenan kanjeng raja

Satampina eta ilapat kanjeng raja teras keluar kamar nyandak keris pusaka teras kanjeng raja angkat ka puncak Gunung Gede rurusuhan da sieun bitu manten .

Najan rahayat nu keur bingung  ningali kanjeng raja angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun ngantep, bring bae naluturkeun.

Baca Juga: Elon Musk dan Nadiem Bincang Serius di UID Bali, Suyoto: UID Kerjasama dengan Green Eco Manufacturer (GEM)

Halaman:

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sesuai Kemampuan

Sabtu, 10 Desember 2022 | 12:05 WIB
X