TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Batman Keuna Covid-19

Kang Uhé:”Édoh, Robert Pattinson nu jadi boga lakon Betmén ceunah keuna covid-19.”

Ceu Édoh:”Pantes rék keuna covid gé. Da tara nurut kana protokol kaséhatan.”

Kang Uhé:”Na kumaha kitu?”

Ceu Édoh:”Enyaa.. ceuk protokol kaséhatan gé, maké masker keur jaman covid mah nutupan irung. Ari Betmén ti bareto maké maskerna diluhureun waé irung.”